bhp - Kancelariagi

kancelariagi
Przejdź do treści
Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Oferujemy wsparcie między innymi w zakresie takim jak:
• doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
• przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
• opracowywanie / opiniowanie wewnętrznych dokumentów, w tym zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

• reprezentacja w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, opracowywanie projektów odpowiedzi na pokontrolne środki prawne;

• reprezentacja w trakcie postępowań sądowych.
Wróć do spisu treści