Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu! - Kancelariagi

kancelariagi
Przejdź do treści
Radca prawny Gabriela Dittrich-Popławska, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze - nr wpisu ZG/ZG/643.
Radca prawny Idalia Łyczkowska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze - nr wpisu ZG/ZG/644.

Absolwentka studiów podyplomowych: prawo podatkowe, zamówienia publiczne, Inspektor Ochrony Danych, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

Świadczymy usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych. Oferujemy pomoc prawną na etapie przedprocesowym, np. prowadzenie negocjacji, jak i zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz egzekucyjnych.
Zakres świadczonych usług na rzecz osób fizycznych obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie oraz opiniowanie umów, sporządzanie opinii prawnych, reprezentację przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej.
Zakres usług skierowanych do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obejmuje w szczególności sporządzanie opinii i udzielanie porad prawnych, bieżące doradztwo prawne, zakładanie i obsługę spółek, uczestniczenie w negocjacjach, zebraniach organów stanowiących, prowadzenie spraw sądowych, kierowanie spraw na drogę postępowania egzekucyjnego.
W każdej z naszych specjalizacji prowadzimy szkolenia, wykłady i warsztaty. Prowadzimy również szkolenia zamknięte, dla wszystkich pracowników Klientów lub poszczególnych grup. Współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi, biurem detektywistycznym, psychologami, a także innymi adwokatami i radcami prawnymi. Korzystamy również z wiedzy eksperckiej byłych funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, Policji i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
Wróć do spisu treści