Twoje profesjonalne biuro prawne online - Kancelariagi

kancelariagi
Przejdź do treści
W „Strefie wiedzy” zamieszczamy informacje dotyczące zagadnień pozostających w sferze naszej praktyki, które mogą być przydatne dla osób poszukujących pomocy prawnej.
Informacje te mają charakter ogólny, tak więc należy je traktować jako wskazówkę, a nie ostateczne rozwiązanie konkretnej sprawy, której to stan faktyczny może być skomplikowany i wymagać specjalistycznej wiedzy prawniczej.

Umowa o pracę na okres próbny.

Nowelizacja Kodeksu pracy.

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Czy pracodawca może żądać okazania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności ?

Opiekun Twojego dziecka utrudnia kontakty z nim ?

Więź z dzieckiem łatwo utracić…

Odrzucenie spadku przez rodziców w imieniu ich małoletnich dzieci.

Na mocy przepisów, które weszły w życie 15 listopada 2023r.

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.

Zmiana Kodeksu pracy - od dnia 26 kwietnia 2023 roku.

Urlop opiekuńczy

Zmiana Kodeksu pracy - od dnia 26 kwietnia 2023 roku.

Nowe uprawnienie Pracownika.

Wniosek Pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.

Praca zdalna.

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 7 kwietnia 2023 r. wprowadziła do Kodeksu pracy regulacje dotyczące pracy zdalnej.

Rozwód.

Rozwód może zostać orzeczony przez sąd, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Nabycie spadku.

Kiedy dochodzi do nabycia spadku ?

Do nabycia spadku dochodzi z chwilą otwarcia spadku. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Najem instytucjonalny.

Najem instytucjonalny staje się coraz bardziej popularnym sposobem wynajęcia mieszkań w Polsce.

Świadectwo pracy.

Zdarzają się nierzadko przypadki, iż pracownicy/byli pracownicy zgubią otrzymane wcześniej świadectwo pracy potwierdzające okres zatrudnienia u danego pracodawcy/byłego pracodawcy.

Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony za wypowiedzeniem.

Każda ze stron umowy (pracownik, pracodawca) może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.

cdn...
Wyloguj
Wróć do spisu treści