maloletnie_dzieci - Kancelariagi

kancelariagi
Przejdź do treści
Na mocy przepisów, które weszły w życie 15 listopada 2023 r. o wyrażeniu zgody na odrzucenie spadku przez rodziców w imieniu ich małoletnich dzieci orzekać będą mogły sądy spadku, a nie jak dotychczas, wyłącznie sądy rodzinne.

Ogólne zasady dotyczące odrzucenia spadku są takie same zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Spadek można odrzucić w terminie 6 miesięcy od daty dowiedzenia się o powołaniu do spadku.
Spadek można odrzucić u notariusza i jest to najszybsza droga na odrzucenie spadku. W takim przypadku termin na odrzucenie spadku zachowany zostaje, jeśli w tym czasie stawimy się u notariusza i do protokołu oświadczymy, że spadek odrzucamy. Spadek można też odrzucić w sądzie składając wniosek o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku.
W przeciwieństwie do odrzucenia spadku przez dorosłego, odrzucenie spadku w imieniu dziecka co do zasady wymaga jednak dodatkowych formalności, bowiem jest to czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka. Dotychczas powyższe oznaczało, że aby odrzucić spadek w jego imieniu, należało uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Aby uzyskać taką zgodę należy złożyć do sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka.


Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023.1615) dodano § 4 do art. 101 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359, z 2022 r. poz. 2140 oraz z 2023 r. poz. 1606).


Z dniem wejścia w życie powyższych zmian, tj. od 15 listopada 2023 r. odrzucenie spadku przez rodziców w imieniu ich małoletnich dzieci może odbywać się na uproszczonych zasadach. Rodzice uzyskali kompetencje do dokonania takiej czynności bez zezwolenia sądu opiekuńczego. Będzie to jednak możliwe w ściśle określonych przypadkach, które muszą wystąpić łącznie:


• dziecko jest powołane do dziedziczenia, ponieważ jego rodzic odrzucił spadek;

• odrzucenie spadku w imieniu dziecka dokonywane jest przez rodzica, któremu przysługuje władza rodzicielska;

• drugi z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska wyraża zgodę na odrzucenie spadku lub odrzucenie dokonywane jest wspólnie przez oboje rodziców;

• spadek odrzuca uprawnione do tego spadku rodzeństwo dziecka.

Spełnienie powyższych przesłanek umożliwia odrzucenie spadku w imieniu dziecka przed notariuszem lub przed sądem spadku, nie pytając się sądu opiekuńczego o zgodę.


Co ważne - złożenie wniosku o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka (gdy będzie ona wymagana) zawiesi 6. miesięczny termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Taka sama zasada obowiązywała i obowiązuje przy konieczności uzyskania zgody sądu rodzinnego na tę czynność.
Masz dodatkowe pytania ?

Z chęcią odpowiemy.

Zapraszamy do kontaktu.

Wróć do spisu treści