Obsługa spółek prawa handlowego - Kancelariagi

kancelariagi
Przejdź do treści
Jako profesjonalni pełnomocnicy świadczymy pomoc zarówno dla przedsiębiorców prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jak i w formie spółek handlowych (tak osobowych, jak i kapitałowych). W określonych powyżej ramach świadczymy pomoc prawną w szczególności w następujących obszarach:
• tworzenie i rejestracja spółek (jak również przedstawicielstw i oddziałów);

• przygotowanie i obsługa obrad zgromadzeń wspólników i zebrań akcjonariuszy, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek, opracowywanie dokumentacji korporacyjnej;

• sporządzanie projektów i udział w negocjacjach umów wspólników lub akcjonariuszy;

• doradztwo w zakresie zmiany umowy spółki;

• postępowanie upadłościowe i naprawcze, jak również likwidacja spółek;

• doradztwo w zakresie sposobu wynagradzania członków zarządów oraz kadry kierowniczej spółek (kontrakty menedżerskie);

• restrukturyzacje spółek (fuzje i przejęcia, podziały, przekształcenia);

• nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części;

• reprezentacja podmiotów gospodarczych w sporach sądowych;

• redagowanie i opiniowanie umów.

Wróć do spisu treści