Odszkodowania - Kancelariagi

kancelariagi
Przejdź do treści
Pomagamy poszkodowanym uzyskać należne im odszkodowanie za wyrządzoną szkodę, w tym dochodzimy roszczeń zarówno od sprawców szkody, jak i od ubezpieczycieli lub innych podmiotów zobowiązanych z mocy prawa np. przewoźników lotniczych. Również odszkodowania za wypadki przy pracy lub błędy medyczne.
Reprezentujemy strony zarówno w postępowaniach sądowych, jak również negocjujemy ugodowe warunki naprawienia szkody.
Wróć do spisu treści