Prawo administracyjne - Kancelariagi

kancelariagi
Przejdź do treści
Świadczymy usługi prawne z zakresu prawa administracyjnego, w tym stałe doradztwo, reprezentację przed organami administracyjnymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Sporządzamy skargi i zażalenia na decyzje oraz postanowienia administracyjne, skargi na uchwały organów samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej.
Zajmujemy się również skargami na bezczynność organów administracji.
Wróć do spisu treści