Prawo ochrony danych osobowych - Kancelariagi

kancelariagi
Przejdź do treści
• wdrożenie RODO - przygotowywanie/opiniowanie dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych, między innymi klauzule informacyjne, zgody na przetwarzanie danych osobowych, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, procedury i polityki w zakresie ochrony danych, rejestry czynności przetwarzania;
• przeprowadzanie analizy ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych;

• przeprowadzanie audytów zgodności przetwarzania danych z RODO i innymi obowiązującymi przepisami;

• sporządzanie opinii prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;

• sporządzanie zgłoszeń naruszenia ochrony danych do PUODO;

• reprezentacja w trakcie kontroli PUODO, w postępowaniu przed PUODO oraz przed sądami administracyjnymi;

• szkolenia RODO.

Wróć do spisu treści