Prawo pracy - Kancelariagi

kancelariagi
Przejdź do treści
Posiadamy duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy, pomocy prawnej udzielamy zarówno pracodawcom jak i pracownikom. Oferujemy pomoc prawną w przedmiocie opracowywania wewnętrznych aktów prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania, inne wymagane przepisami prawa), sporządzania umów z zakresu prawa pracy, doradztwo w przypadku konieczności rozwiązania umów o pracę z pracownikami, zastępstwo procesowe przed sądami pracy. Opiniujemy również kwestie związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
W zakres naszych usług wchodzą też zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Przeprowadzamy audyty przyjętych rozwiązań pod kątem zgodności z wymaganiami RODO, opracowujemy niezbędną dokumentację. Zajmujemy się również zagadnieniem polityki przyjmowania zgłoszeń i ochrony sygnalistów oraz przeprowadzamy szkolenia w powyższym zakresie.
Doradzamy, w jaki sposób zabezpieczyć prawa pracodawców, m.in. w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. Analizujemy ryzyko przyjętych przez pracodawców rozwiązań. Sporządzamy regulaminy i inne akty wewnętrzne.
Udzielamy pomocy także osobom fizycznym w dochodzeniu ich roszczeń ze stosunku pracy między innymi w:

- postępowaniach w sprawach pracowniczych, m. in. o ustalenie stosunku pracy, o przywrócenie do pracy;

- sprawach o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy;

- postępowaniach o wydanie, sprostowanie świadectwa pracy;

- sprawach z zakresu dyskryminacji pracownika ze względu na warunki pracy i płacy oraz z zakresu mobbingu.

Wróć do spisu treści