rodo - Kancelariagi

kancelariagi
Przejdź do treści
Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych. Zapewniamy wsparcie tym klientom, którzy już RODO wdrożyli, jak również pomagamy tym, którzy dopiero się do tego przygotowują.
Oferujemy wsparcie między innymi w zakresie takim jak:
• przygotowywanie / opiniowanie już istniejących dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych, między innymi klauzule informacyjne, zgody na przetwarzanie danych osobowych, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, procedury i polityki w zakresie ochrony danych, rejestry czynności przetwarzania danych osobowych, rejestr kategorii przetwarzania danych osobowych;

• przeprowadzanie analizy ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych;

• przeprowadzanie audytów zgodności przetwarzania danych z RODO i innymi obowiązującymi przepisami;

• tworzenie procedur realizacji praw osób, których dane dotyczą;;
• sporządzanie opinii prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;

• sporządzanie zgłoszeń naruszenia ochrony danych do PUODO;

• reprezentacja w trakcie kontroli PUODO, w postępowaniu przed PUODO oraz przed sądami administracyjnymi;

• szkolenia RODO.

Wróć do spisu treści