Sprawy wojskowe - Kancelariagi

kancelariagi
Przejdź do treści
Oferujemy pomoc prawną żołnierzom w zakresie:

• roszczeń o zapłatę z tytułu szkód w mieniu wojskowym;

• odwołania od zwolnienia ze służby;

• odwołania od decyzji;

• świadczeń wynikających z ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i aktów wykonawczych;

• spraw o mobbing w służbie i nieprzestrzeganie zasad współżycia w wojsku.

Oferujemy szkolenia i wsparcie prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym bezpieczeństwa osobowego i bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Dodatkowo pomoc prawna i reprezentowanie klienta w ramach postępowań kontrolnych związanych z dostępem do informacji niejawnych.
Wróć do spisu treści