Umowy i negocjacje - Kancelariagi

kancelariagi
Przejdź do treści
Oferujemy pomoc przy opracowaniu, weryfikacji i negocjowaniu wszelkiego rodzaju kontraktów cywilnoprawnych oraz ogólnych warunków umów i regulaminów, z uwzględnieniem uwarunkowań podatkowych, kosztowych i biznesowych każdej transakcji. Uczestniczymy w negocjacjach.
Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m. in.:
• sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkiego rodzaju umów;

• opiniowanie i konstruowanie wzorców umownych, w tym stosowanych przez przedsiębiorców w obrocie konsumenckim;

• przygotowywanie koncepcji zabezpieczenia transakcji (gwarancje bankowe, weksle, zastaw, hipoteki, poręczenia itp.);

• analizę prawną ryzyka związanych z zawieraniem umów, audyty dotyczące umów, których stroną są Klienci;

• doradztwo w zakresie realizacji roszczeń wynikających z zawartych umów;

• pomoc w przeprowadzaniu procedur przetargowych;

• opracowaniu ogólnych wzorców umów;

• prowadzenie sporów sądowych powstałych na tle realizacji zawartych umów.

Wróć do spisu treści