Windykacja - Kancelariagi

kancelariagi
Przejdź do treści
Świadczymy pomoc prawną w odzyskiwaniu należności. Prowadzimy negocjacje z dłużnikiem, staramy się doprowadzić do odzyskania należności bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. W razie bezskuteczności podjętych działań windykacyjnych występujemy w imieniu i na rzecz naszego Klienta do sądu, a w dalszej kolejności do komornika celem egzekucji zasądzonych należności.
Wróć do spisu treści